شیوه های پرداخت

پرداخت وجه سفارش از 2 طریق امکان پذیر می باشد:

1- پرداخت اینترنتی از طریق درگاه های بانکی موجود در وبسایت مای اطلسی

2-پرداخت در محل وجه سفارش، این روش تنها برای مشتریان شهر ساری امکان پذیر می باشد.

توجه داشته باشید تمام کد های تخفیف و اعتباری محدودیت زمانی استفاده خواهند داشت و پس انقضای آن امکان استفاده از آن به هیچوجه وجود نخواهد داشت و امکان جایگزینی آن نیز وجود ندارد.

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...