نحوه ثبت سفارش

برای ثبت سفارش ملزم به ثبت نام در وبسایت مای اطلسی و ورود به حساب کاربری خود می باشید.. 

پس از ثبت شماره ی تماس (که به عنوان نام کاربری تلقی می شود) می توانید از طریق رمز یکبار مصرف که به شماره ثبت شده پیامک می شود وارد حساب کاربری خود شوید.

پس از آن امکان تغییر شماره تماس نیست.

کاربران هنگام سفارش باید فرم سفارش را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند.

درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود. ارسال سفارشات مطابق با درخواست مشتری و اخذ هزینه های مربوطه می باشد.

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...